Gunver Nielsen Stensmoses Mindefond

Fundats      Ansøgning      Historie


Historie

Gunver Nielsen Stensmose var født den 6. april 1915 i Herstedvester. Hun var uddannet idræts- og hjemkundskabslærer, bl.a. med et ophold i USA og Canada og på den Suhrske Husholdningsskole.

Gennem sit virke underviste hun bl.a. i idræt og svømning for Hellerups skoler i Hellerup Havn senere Kildeskovshallen. Ligesom hun på Hellerup Skole gennem en årrække underviste i Hjemkundskab. Hun havde flere aftenskolehold i madlavning blandt andet på Hellerup Skole og Højvangskolen i Glostrup.

Hun døde i Hellerup den 14. januar 1993 og blev bisat på Herstedvester Kirkegård. Hele sin formue - herunder en villa i Hellerup - testamenterede hun ubeskåret til sin egen fond, Gunver Nielsen Stensmoses Mindefond.