Gunver Nielsen Stensmoses Mindefond

Fundats      Ansøgning      Historie


Ansøgning

Ansøgning kan ske uden anvendelse af ansøgningsskema og insendes pr email til adressen: mail@stensmose-fond.dk.

Af ansøgningen skal det fremgå, at ansøgeren:

Desuden skal ansøgningen vedlægges dokumentation for ansøgerens: